Handshake: tên miền trên blockchain

Nếu bạn hiểu giá trị của tên miền thì blockchain Handshake là không thể bỏ qua!

SKYWIREX.COM

Tên miền là địa chỉ trang web mà bạn truy cập hoặc thấy hàng ngày trên Internet. Thông qua hệ thống phân giải tên miền (DNS), nó được phân giải thành những địa chỉ IP để định danh những máy tính trên Internet. Địa chỉ IP là một chuỗi khó nhớ đối với con người cho nên người ta mới phát triển và sử dụng định danh trên Internet thay cho việc sử dụng IP.

Hiện nay, để sử dụng tên miền bạn cần phải đăng kí tên miền và thanh toán phí hằng năm để gia hạn. Tên miền hiện nay được theo dõi và quản lý bởi tổ chức ICANN (““Internet Corporation of Assigned Names and Numbers”"). Nghĩa là nó không thực sự là của bạn, bạn chỉ đi thuê và trả phí hàng năm để sử dụng nó.

Cấu trúc tên miền

Một địa chỉ Internet bao gồm một giao thức như https://, và tên miền. Tên miền bao gồm tên miền cấp cao nhất (top-level domain - TLD) mà hay thường gọi là đuôi như .com, và tên bạn có thể mua như skywirex đi kèm. Tên tên miền phụ (sub-domain) là tên mà bạn có thể tự thiết lập sau khi mua tên miền chính.

Handshake blockchain là nơi mà bạn có thể mua, bán, đấu giá top-level domain (TLD) một cách phi tập trung, không phụ thuộc vào bên thứ ba. Mỗi một top-level domain (TLD) trên blockchain Handshake là duy nhất.

Blockchain Handshake là gì?

Handshake là một dự án blockchain mã nguồn mở dùng cho việc đăng kí tên miền. Nó được xây dựng để làm việc với hệ thống phân giải tên miền hiện tại, người sử dụng handshake có thể đăng kí, chuyển và cập nhật TLD trên blockchain bằng việc sử dụng coin Handshake (HNS).

Khác với tên miền được quản lý bởi ICANN là bạn phải đi thuê, nếu mua một tên miền trên blockchain Handshake bạn sẽ thực sự sở hữu nó. Ngoài ra, bạn cũng có thể bán, cho hoặc tặng tên miền cho người khác. Do không bị tổ chức nào quản lý nên tên miền sẽ không bị thu hồi dù trong bất kì trường hợp nào. Tên miền bạn sở hữu trên blockchain có thời hạn là 2 năm. Sau 2 năm bạn tốn một khoảng chi phí blockchain rất nhỏ thực hiện gia hạn. Nếu bạn không gia hạn sau 2 năm, tên miền của bạn sẽ được trả về trạng thái tự do trên blockchain Handshake.

Cũng tương tự như Bitcoin blockchain, các giao dịch được thực hiện trên handshake là hoàn toàn minh bạch và có thể được kiểm tra một cách dễ dàng thông qua các explorer. Một số dịa chỉ cung cấp explorer cho Handshake blockchain như sau:

Ví lưu trữ coin Handshake

Tại thời điểm viết bài, coin Handshake có thể được lưu trữ ở ví phần mềm lẫn ví cứng. Ví mềm có loại cho bạn kiểm soát seed phrase, có loại không cho bạn kiểm soát seed phrase. Nếu có điều kiện bạn nên mua một ví cứng để lưu trữ coin, các ví mềm thì tùy trường hợp mà bạn có thể lưu trữ coin để tiện cho việc di chuyển.

Ví mềm
Tên Seed phrase
Ví Bob
Ví dòng lệnh hsd
Ví sàn Namebase Không
Ví Viawallet Không

Khuyến cáo: đối với thế giới crypto thì ví bạn có thể kiểm soát được seed phrase là được khuyên dùng.

Ví cứng

Nano legder S

Hiện tại bạn có thể cài đặt Handshake app sau khi kích hoạt chế độ experiment trên Nano Live. Để thực hiện các thao tác với Handshake blockchain bạn có thể sử dụng dòng lệnh hsd hoặc ví Bob. Minh họa bên dưới là việc thực hiện chuyển 1 HNS từ ví cứng Nano Ledger S sử dụng ví Bob.

Chuyển 1HNS từ ví cứng Nano Ledger S

Chuyển 1HNS từ ví cứng Nano Ledger S

Mua bán & đấu giá tên miền trên blockchain Handshake

Tương tự như tên miền do ICANN quản lý, tên miền trên blockchain Handshake có hai dạng: tên miền đã có người sở hữu và tên miền ở dạng tự do trên blockchain. Nếu đã có người sở hữu, bạn sẽ phải liên hệ với chủ sở hữu để mua lại nếu thấy thích tên miền đó. Nếu tên miền ở dạng tự do trên blockchain bạn phải mở phiên đấu giá trên blockchain. Nếu bạn là người thắng ở cuộc đấu giá (khoảng 5 ngày), bạn sẽ sở hữu tên miền đó trong vòng mười ngày. Đấu giá tên miền trên blockchain Handshake sẽ tuân theo phương thức đấu giá Vickrey - đấu giá kín. Người đấu giá bỏ thầu mà không biết giá của những người khác trong cuộc đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ thắng nhưng giá phải trả là giá cao thứ hai.

Ngoài ra, trên blockchain Handshake còn giữ lại 100k tên miền ICANN có lượng truy cập nhiều nhất theo Alexa ở thời điểm snapshot tạo blockchain Handshake để cho chủ sở hữu tên miền đó có thể lấy tên miền của họ trong vòng 4 năm kể từ khi kích hoạt mainnet Handshake. Ngoài việc được yêu cầu tên miền của họ miễn phí, họ còn được Airdrop một lượng HNS nhất định để thực hiện một số giao dịch ban đầu trên blockchain. Nó thúc đẩy sự đón nhận của Handshake được diễn ra nhanh hơn.

Truy cập tên miền Handshake

Cách thức làm việc của DNS trên blockchain Handshake

Cách thức làm việc của DNS trên blockchain Handshake

Có nhiều cách khác nhau để phân giải tên miền trên blockchain Handshake thành địa chỉ IP. Thông thường là bạn sử dụng thông tin DNS sẵn có và thực hiện chỉnh sửa DNS trên máy tính hoặc điện thoại.

Ngoại ra, bạn có thể tự chạy full node hoặc lightnode để phân giải tên miền.

Làm gì với tên miền Handshake

  • Xây dựng website

  • Login không cần mật khẩu

  • Trang usecase của Namebase

(còn tiếp…)