Hướng dẫn cài đặt Golang

Skywire được viết bởi ngôn ngữ lập trình Golang. Vì vậy, để chạy được Skywire thì Golang phải được cài đặt trong máy của bạn. Bài viết này hướng dẫn việc cài đặt Golang và thiết lập biến trong môi trường Windows.

Tải golang tại đây

Mặc định Go sẽ được cài đặt ở thư mục C:/Go

Cài đặt Go

Cài đặt Go

Cài đặt biến GOPATH

Với việc cài mặc định, bạn chỉ có thể sử dụng GO nếu file của bạn đặt đúng vị trí %USERPROFILE%\go

LƯU Ý: GOPATH không được giống với đường dẫn cài đặt Go

1. Tạo thư mục 
2. Vào cửa sổ "Environment Variables" bằng cách gõ vào ô tìm kiếm chữ `envi` như hình minh họa ở trên
3. Click "New" ở phần "User variables"
4. Gõ GOPATH vào ô "Variable name"
5. Gõ `C:\go-work` vào ô "Variable value"
6. Click OK

Cách vào nhanh cửa sổ thiết lập biến

Cách vào nhanh cửa sổ thiết lập biến

Thiết lập biến GOPATH

Thiết lập biến GOPATH

Cập nhật Golang

Tham khảo:

https://golang.org/dl/

https://github.com/golang/go/wiki/SettingGOPATH