router

Cập nhật firmware edgerouter ERX

Cập nhật firmware cho edgerouter khá dễ dàng và có thể thực hiện trong giao diện quản lí của router. Tuy nhiên bài viết này là cách thực hiện cập nhật firmware cho router sử dụng dòng lệnh. Cập nhật firmware cho ERX sử dụng dòng lệnh Tải firmware ở đây Backup file cấu hình SSH vào router Copy file ảnh đã tải vào thư mục /tmp/