Chạy Alpine Linux trên VMware

Alpine Linux là một Distro nhẹ, đầy đủ tính năng thường được sử dụng cùng với Docker. Tuy nhiên, vượt ra ngoài khuôn khổ Docker, trải nghiệm nó trên VMware không phải là một ý tưởng tồi. Bài viết này chia sẻ cách cài đặt Alpine Linux với môi trường desktop XFCE trên VMware cùng với một số phần mềm và bộ gõ tiếng việt Ibus Bamboo.

Phiên bản sử dụng để cài trên VMware là VIRTUAL Alpine Linux

Cài đặt Alpine Linux

Alpine Linux 3.16

Những [lưu ý về tính năng của phiên bản 3.16] (https://alpinelinux.org/posts/Alpine-3.16.0-released.html)

  • Hỗ trợ tốt hơn NVMe
  • Chỉ cần 1 lệnh setup-desktop để cài đặt môi trường đồ họa cho Alpine
  • Thay thế sudo bằng doas

Phiên bản 3.16 đã hỗ trợ tốt NVMe. Do đó thông số lúc tạo cấu hình máy ảo nên chọn NVMe để tốc độ truy suất được hỗ trợ tốt hơn, hệ điều hành ảo chạy nhanh hơn.

Máy ảo chạy Alpine linux trong VMware

Máy ảo chạy Alpine linux trong VMware

Việc cài đặt hệ điều hành ban đầu khá dễ dàng và tương tự như phiên bản 3.13. Tuy nhiên lưu ý chọn no ở phần thiết lập user trong lúc cài đặt. Việc cài đặt user mới và cấu hình cho user sẽ được thực hiện sau.

Cài đặt Alpine với ổ cứng NVMe trong VMware

Cài đặt Alpine với ổ cứng NVMe trong VMware

Sau khi cài đặt xong, reboot và login với tài khoản root

  • Thêm user skywirex

Tài khoản root chỉ nên được sử dụng cho mục đích quản trị mà đòi hỏi quyền truy cập ở mức cao. Thông thường nên sử dụng tài khoản user để sử dụng hệ điều hành.

Nếu một tài khoản user cần phải có quyền root, thì có thể được thêm vào group wheel, cần phải cài đặt doas (“do as”) và cho phép group wheel trở thành root:

adduser -h /home/skywirex -s /bin/sh skywirex
adduser skywirex wheel
apk add doas
vi /etc/doas.d/doas.conf

Thêm dòng sau vào file cấu hình

permit persist :wheel

Tìm kiếm và cài đặt các gói hỗ trợ VMware để màn hình có thể hiển thị đầy đủ trên vmware

apk search vmmouse
apk search vmware

Cài đặt tất cả gói hỗ trợ ngoại trừ doc. Sau đó cho phép chạy vmtools cùng lúc khởi động hệ thống

rc-update add open-vm-tools
  • Cài đặt môi trường đồ họa:

Để cài đặt môi trường đồ hoạ cho Alpinelinux bạn có thể sử dụng câu lệnh sau để kích hoạt script tự động thực hiện việc cài đặt:

setup-desktop

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt thủ công bằng những câu lệnh bên dưới

setup-xorg-base xfce4 xfce4-terminal dbus-x11 thunar-volman font-noto

Khởi chạy dịch vụ dbus (desktop bus)

rc-service dbus start

Chạy dbus sau khi khởi động hệ thống

rc-update add dbus

mdev là trình quản lý thiết bị thay thế cho udev, chạy và khởi động mdev và khởi động cùng hệ thống

rc-service mdev start 
rc-update add mdev

Alpine Linux 3.13

Tạo máy ảo với các thông số tương tự như bên dưới, lưu ý tùy theo mục đích sử dụng mà nên để dung lượng ổ cứng ảo cao hay thấp

Cấu hình máy ảo chạy Alpine linux trong VMware

Cấu hình máy ảo chạy Alpine linux trong VMware

Việc cài đặt Alpine Linux trong VMware diễn ra khá nhanh chóng và dễ dàng. Bạn chỉ cần lưu ý một số tùy chọn như những hình bên dưới:

Bắt đầu quá trình cài đặt Alpine Linux

Bắt đầu quá trình cài đặt Alpine Linux

Những tùy lưu ý khi cài đặt Alpine Linux

Những tùy lưu ý khi cài đặt Alpine Linux

Cài đặt XFCE Desktop

Cài đặt gói giao diện desktop cơ bản và font. Lưu ý nên cài bộ font để các ứng dụng hiển thị đúng.

setup-xorg-base xfce4 xfce4-terminal dbus-x11 thunar-volman font-noto

Khởi chạy dịch vụ dbus (desktop bus)

rc-service dbus start

Chạy dbus sau khi khởi động hệ thống

rc-update add dbus

Khởi chạy trình quản lý thiết bị (udev) và khởi động cùng hệ thống

rc-service udev start 
rc-update add udev

Login Alpine với giao diện người dùng

apk add lightdm lightdm-gtk-greeter

Thêm user

adduser skywirex

Cấp quyền sudo cho user đã được thêm vào

# visudo
root ALL=(ALL) ALL
Cấp quyền sudo cho user trong Alpine

Cấp quyền sudo cho user trong Alpine

Cài đặt các gói hỗ trợ của VMware

Để Alpine chạy trơn tru trên máy ảo thì bạn cần cài đặt thêm một số gói của VMtools

Lịch sử câu lệnh cài đặt tham khảo

Lịch sử câu lệnh cài đặt tham khảo

Cài đặt ứng dụng trên Alpine Linux

Trình duyệt web Firefox
apk add firefox
Bộ gõ tiếng việt IBus Bamboo

Để cài bộ gõ tiếng việt Ibus Bamboo trên Alpine, hiện tại bạn phải build file binary từ nguồn. Tương tự như Debianbuild-essential thì trên Alpine phải cài là build-base

apk --no-cache --update add build-base git curl

Theo hướng dẫn của tác giả Ibus Bamboo cần thêm các gói sau:

apk add go libx11-dev libxtst-dev

hoặc sử dụng go ở repo edge

apk add go@edge libx11-dev libxtst-dev

Ngoài ra không thể thiếu các gói dưới đây để tránh lỗi cài đặt và chạy Ibus Bamboo

apk add gtk+3.0 gtk+3.0-dev ibus

Bắt đầu clone source, build và cài

git clone https://github.com/BambooEngine/ibus-bamboo.git
cd ibus-bamboo
make install

Tùy chỉnh bộ gõ trong Ibus Preferences

Để bộ gõ khởi động cùng hệ thống:

Menu > Settings > Session and Startup > Application Autostart
+ Add
   Name: ibus-daemon
   Description:
   Command: /usr/bin/ibus-daemon -drx
Chạy Ibus Daemon cùng hệ thống

Chạy Ibus Daemon cùng hệ thống

Telegram
apk add telegram-desktop@edge

Nếu không gõ được tiếng việt trên Telegram thì bạn chỉnh file nano /etc/profile thêm vào những dòng sau:

export GTK_IM_MODULE=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
export XMODIFIERS=@im=ibus
# Dành cho những phần mềm dựa trên qt4
export QT4_IM_MODULE=ibus
# Dành cho những phần mềm dùng thư viện đồ họa clutter/OpenGL
export CLUTTER_IM_MODULE=ibus
export GLFW_IM_MODULE=ibus