namebase

Blockchain Handshake và namebase.io

Blockchain Handshake Blockchain Handshake cho phép mua bán, chuyển nhượng và đấu giá tên miền dạng top level domain sử dụng đồng coin HNS. Do là tên miền trên blockchain nên nó sẽ không bị thu hồi trong bất kì trường hợp nào. Bạn sẽ phải gia hạn tên miền trong vòng 2 năm nếu tiếp tục muốn sở hữu nó với phí blockchain, phí này rất nhỏ. Để thực hiện các giao dịch trên blockchain Handshake bạn cần phải có coin HNS.