CommandPalette

Sử dụng Sublime Text với Python

1. Tải xuống và cài đặt Tải xuống Sublime Text: Truy cập trang web chính thức của Sublime Text và tải xuống phiên bản phù hợp cho hệ điều hành của bạn. Cài đặt Python: Truy cập trang web chính thức của Python và tải xuống phiên bản mới nhất. Làm theo hướng dẫn để cài đặt Python trên máy tính của bạn. 2. Cấu hình Sublime Text cho Python Bước 1: Mở Command Palette Đi đến menu Tools trên thanh công cụ.