FoxyProxy

Cài đặt Kodi trên Orange Pi sử dụng LibreELEC

Wireguard https://wiki.libreelec.tv/configuration/wireguard rclone 25 mkdir rclone 26 cd rclone 27 wget https://downloads.rclone.org/v1.56.1/rclone-v1.56.1-linux-arm64.zip 28 unzip rclone-v1.56.1-linux-arm64.zip 36 cd /storage/rclone/rclone-v1.56.1-linux-arm64/ 37 mv rclone .. && cd .. 42 ./rclone config 43 history Những add-on hữu ích Docker Youtube Vietmediaf LibreELEC https://discourse.coreelec.org/t/tutorial-scheduled-tasks-in-coreelec/4255 blkid mount -t ext4 /dev/sda1 /storage/mnt/hdd Thiết lập crontab để tự động mount ổ cứng vi /storage/scripts/mount_hdd #!/bin/sh @reboot (mount -t ext4 '/dev/sda1' '/storage/mnt/hdd') '/storage/.config/scripts/guide' @reboot sh /storage/.config/scripts/mount_hdd # crontab -e @reboot mount -t ext4 /dev/sda1 /storage/mnt/hdd vi /storage/.

Dùng socks 5 miễn phí với skywireX

Skywire đã chạy mainnet vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Với mainnet của Skywire hiện tại các bạn có thể sử dụng tính năng socks để duyệt web ẩn danh, vượt tường lửa, giảm ping khi chơi game v.v… Để sử dụng tính năng socks 5 trên skywire bạn nên sử dụng một phần mềm của bên thứ 3 vì tính tiện lợi khi bật kích hoạt và tắt kích hoạt socks.