miễn phí

Socks là gì và sự cần thiết của Skywire

Trong những ngày đầu, Internet được coi là “siêu xa lộ thông tin”. Lời giải thích đằng sau khái niệm rất đơn giản - một lượng thông tin và dữ liệu vô hạn mà người dùng có thể truy cập thoải mái từ trong nhà, chỉ trong vài giây. Thật không may, ngày nay toàn bộ khái niệm đó có một ý nghĩa khác. Đối với một số người dùng, Internet có mục đích chính xác của nó trong khi, đối với những người không may, siêu xa lộ này trông như một con đường không thảm nhựa, đầy đá và nhiều hạn chế.

Cài đặt Kodi trên Orange Pi sử dụng LibreELEC

Wireguard https://wiki.libreelec.tv/configuration/wireguard rclone 25 mkdir rclone 26 cd rclone 27 wget https://downloads.rclone.org/v1.56.1/rclone-v1.56.1-linux-arm64.zip 28 unzip rclone-v1.56.1-linux-arm64.zip 36 cd /storage/rclone/rclone-v1.56.1-linux-arm64/ 37 mv rclone .. && cd .. 42 ./rclone config 43 history Những add-on hữu ích Docker Youtube Vietmediaf LibreELEC https://discourse.coreelec.org/t/tutorial-scheduled-tasks-in-coreelec/4255 blkid mount -t ext4 /dev/sda1 /storage/mnt/hdd Thiết lập crontab để tự động mount ổ cứng vi /storage/scripts/mount_hdd #!/bin/sh @reboot (mount -t ext4 '/dev/sda1' '/storage/mnt/hdd') '/storage/.config/scripts/guide' @reboot sh /storage/.config/scripts/mount_hdd # crontab -e @reboot mount -t ext4 /dev/sda1 /storage/mnt/hdd vi /storage/.

Dùng socks 5 miễn phí với skywireX

Skywire đã chạy mainnet vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Với mainnet của Skywire hiện tại các bạn có thể sử dụng tính năng socks để duyệt web ẩn danh, vượt tường lửa, giảm ping khi chơi game v.v… Để sử dụng tính năng socks 5 trên skywire bạn nên sử dụng một phần mềm của bên thứ 3 vì tính tiện lợi khi bật kích hoạt và tắt kích hoạt socks.