SSH key

Thay key SSH trên VPS ở nhà cung cấp OVH

Vì một lý do nào đó bạn mất quyền truy cập VPS do mất key SSH ở nhà cung cấp OVH. Để thay key SSH cho VPS của nhà cung cấp bạn thực hiện các bước sau: Boot VPS vào chế độ rescue mode Mount hệ thống vào mount point Khởi động lại 1. Boot VPS vào chế độ rescue mode Khởi động lại VPS vào chế độ cứu hộ