HNS

Các DNS miễn phí

Handshake DNS Handshake DNS dùng để phân giải tên miền trên blockchain Handshake và tên miền truyền thống (ICANN). Light node Full node DNS = 107.172.5.182 DNS = 168.138.109.251 Lưu ý: Full node hiện chỉ cho phép các IP từ Việt Nam. Nghĩa là bạn sẽ không sử dụng được tính năng DNS full node của IP ngoài Việt Nam