Flathub

Chạy ứng dụng trên Linux dễ dàng hơn với Flatpak

Có rất nhiều bản phân phối Linux và việc đóng gói các ứng dụng cho tất cả các bản phân phối Linux là một nhiệm vụ khá tốn thời gian và khó khăn. Mặc dù có rất nhiều trình chuyển đổi gói tồn tại, nhưng chúng đều có các vấn đề về tính tương thích và chức năng hạn chế. Để khắc phục vấn đề này, một định dạng gói ứng dụng có tên Snap đã được Canonical giới thiệu.