UTXO

UTXO - khái niệm quan trọng trong thế giới blockchain

UTXO là gì? Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (unspent transaction output), hay còn gọi là UTXO, là một khái niệm quan trọng trong thế giới blockchain. Cái tên có vẻ hơi khó hiểu nhưng bản thân khái niệm này không khó hiểu. Bài viết này sẽ giải thích mọi thứ bạn cần biết về UTXO. UTXO và một ví dụ thực tế đơn giản Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu - UTXO là đầu ra của một giao dịch mà người dùng nhận được và có thể chi tiêu trong tương lai.