Handshake

Các DNS miễn phí

Handshake DNS Handshake DNS dùng để phân giải tên miền trên blockchain Handshake và tên miền truyền thống (ICANN). Light node Full node DNS = 107.172.5.182 DNS = 168.138.109.251 Lưu ý: Full node hiện chỉ cho phép các IP từ Việt Nam. Nghĩa là bạn sẽ không sử dụng được tính năng DNS full node của IP ngoài Việt Nam

Ghi chép Handshake

Truy cập domain handshake Để truy cập website sử dụng domain handshake, hiện tại có thể sử dụng add-on của trình duyệt như Firefox hoặc Chrome. Ngoài ra tự xây dựng cho mình một công cụ phân giải tên miền sử dụng light node hsnd. light DNS resolver on Ubuntu 20 LTS sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt-get install build-essential sudo apt install git sudo apt install autotools-dev sudo apt install automake sudo apt install autoconf sudo apt install libunbound-dev sudo apt install libuv1-dev git clone https://github.