handshake

Ví đa chữ ký (multisig) cho blockchain Handshake

*Lưu ý bài viết này chỉ được viết ở dạng tóm tắt Giới thiệu Giống như Bitcoin, blockchain Handshake cũng hỗ trợ ví đa chữ kí (multisig wallet). Multisig, viết tắt của multisignature, đề cập đến một địa chỉ ví được kiểm soát không phải bởi một khóa cá nhân duy nhất, mà bởi nhiều khóa cá nhân. Điều này cho phép mức độ bảo mật cao hơn nhiều so với các ví với một chữ ký đơn lẻ vì nó giúp loại bỏ điểm lỗi duy nhất.

Blockchain Handshake và namebase.io

Blockchain Handshake Blockchain Handshake cho phép mua bán, chuyển nhượng và đấu giá tên miền dạng top level domain sử dụng đồng coin HNS. Do là tên miền trên blockchain nên nó sẽ không bị thu hồi trong bất kì trường hợp nào. Bạn sẽ phải gia hạn tên miền trong vòng 2 năm nếu muốn tiếp tục sở hữu nó bằng phí blockchain, phí này rất nhỏ. Để thực hiện các giao dịch trên blockchain Handshake bạn cần phải có coin HNS.

Kết hợp DNS Handshake và Adguard Home

Handshake là một blockchain mã nguồn mở cho phép bạn đăng kí tên miền phi tập trung và xây dựng website với tên miền đó. AdGuard Home là một phần mềm miễn phí, mạnh mẽ cho phép bạn chặn quảng cáo và chương trình theo dõi trên toàn bộ mạng của mình. Phần mềm còn có thêm chức năng tuyệt vời dành cho gia đình, cho phép bạn dễ dàng chặn truy cập vào các trang web mà bạn không muốn.

DNS miễn phí phân giải tên miền Handshake

DNS là hệ thống phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Để phân giải tên miền trên blockchain Handshake bạn cần một Handshake DNS Handshake DNS Handshake DNS có thể dùng để phân giải tên miền trên blockchain Handshake và tên miền truyền thống (ICANN). Hiện tại bạn có thể sử dụng các DNS ở trang https://www.hdns.io/ để thay đổi DNS trên hệ thống của bạn DNS1 DNS2 103.
Tên miền phi tập trung trên blockchain Handshake

Tên miền phi tập trung trên blockchain Handshake

Nếu bạn hiểu giá trị của tên miền thì blockchain Handshake là không thể bỏ qua! SKYWIREX.COM Tên miền là địa chỉ trang web mà bạn truy cập hoặc thấy hàng ngày trên Internet. Thông qua hệ thống phân giải tên miền (DNS), nó được phân giải thành những địa chỉ IP để định danh những máy tính trên Internet. Địa chỉ IP là một chuỗi khó nhớ đối với con người cho nên người ta mới phát triển và sử dụng tên miền thay cho việc sử dụng IP.

Ghi chép Handshake

Cài đặt fullnode blockchain Handshake Sử dụng Docker Có thể dụng dụng docker image do skywirex build sẵn ở Docker Hub Tự build ### Clone source code # git clone https://github.com/handshake-org/hsd.git # cd hsd ### Thiết lập tham số cho image và build # VERSION=$(cat package.json | grep version | sed 's/.*"\([0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\)".*/\1/') # COMMIT=$(git rev-parse --short HEAD) # ARC=$(uname -m) # docker build -t skywirex/hsd:$VERSION-$COMMIT-$ARC .