books

[Books] The Bitcoin Standard

The Bitcoin Standard The Bitcoin Standard (Bản vị Bitcoin) là sách ngoại văn (English). Nó là cuốn sách khá nổi tiếng cho ai mới bắt đầu tìm hiểu về Bitcoin. Nó được đề xuất đọc khá nhiều lần trên các diễn đàn về Bitcoin. Cuốn sách dẫn dắt bắt đầu về nguồn gốc của tiền. Tiền ra đời như thế nào và có liên quan gì đến bitcoin ….