ERX

Cập nhật firmware edgerouter ERX

Cập nhật firmware cho edgerouter khá dễ dàng và có thể thực hiện trong giao diện quản lí của router. Tuy nhiên bài viết này là cách thực hiện cập nhật firmware cho router sử dụng dòng lệnh. Cập nhật firmware cho ERX sử dụng dòng lệnh Tải firmware ở đây Backup file cấu hình SSH vào router Copy file ảnh đã tải vào thư mục /tmp/

EdgeRouter cheat sheet

EdgeRouter X cheat sheet là những ghi chú nhanh về những lệnh cấu hình thường gặp của EdgeRouter để skywirex dễ dàng tra cứu. edgerouter-x - Cấu hình cho phép bittorent hoạt động Theo một câu hỏi trên reddit về cấu hình cho phép kết nối bittorrent, một thành viên reddit đã trả lời rằng không cần phải mở port hoặc thêm rule trong tường lửa, Edgerouter sẽ cho phép các kết nối giao thức bittorrent hoạt động khi bạn kích hoạt giao thức UPnP (Universal Plug and Play).