About

Trang skywirex ra đời nhằm cùng các bạn tìm hiểu về thế giới mã hóa, tiền mã hóa (tiền ảo) trải nghiệm những sản phẩm đã và sẽ ra đời của skywire meshnet.

Đứng ở góc độ người dùng cuối, skywirex sẽ cung cấp hướng dẫn, tin tức, thảo luận về sản phẩm của hệ sinh thái Skycoin. Nếu bạn có hứng thú trao đổi thêm tham gia vào Telegram group để cùng thảo luận. Trong group các bạn có thể trao đổi thoải mái về tiền mã hóa, SOCKS, VPN, v.v…

Không cần nhanh miễn là đừng dừng lại

Không cần nhanh miễn là đừng dừng lại

Liên kết hữu ích về skywire

 • Các nút ổn định của tháng trước (dùng cho kết nối nếu không tìm được nút phù hợp trrong phần discovery)

  https://stats.skycoin.si/discovery/top.xhtml
  
 • Kiểm tra uptime của nút trên skywire

  https://skycoin-node.bchain.ovh/
  
 • Minh họa các nút theo vị trí địa lý

  https://stats.skycoin.si/discovery/
  
 • Mã nguồn của skywire

  https://github.com/skycoin/skywire
  

Khi muốn bỏ cuộc hãy nhớ lại lý do bắt đầu

Khi muốn bỏ cuộc hãy nhớ lại lý do bắt đầu