DNS

Cập nhật IP lên Cloudflare DNS với Router MikroTik

Để cập nhật địa chỉ IP lên Cloudflare DNS từ một Router MikroTik, bạn có thể sử dụng tính năng “Script” và “Scheduler” của MikroTik để tự động thực hiện quá trình này. Dưới đây là các bước chi tiết: 1. Script: Đầu tiên, bạn cần tạo một script trong MikroTik để thực hiện việc cập nhật địa chỉ IP lên Cloudflare. script tương tự như bên dưới để cập nhật IPv4

Kết hợp DNS Handshake và Adguard Home

Handshake là một blockchain mã nguồn mở cho phép bạn đăng kí tên miền phi tập trung và xây dựng website với tên miền đó. AdGuard Home là một phần mềm miễn phí, mạnh mẽ cho phép bạn chặn quảng cáo và chương trình theo dõi trên toàn bộ mạng của mình. Phần mềm còn có thêm chức năng tuyệt vời dành cho gia đình, cho phép bạn dễ dàng chặn truy cập vào các trang web mà bạn không muốn.

DNS miễn phí phân giải tên miền Handshake

DNS là hệ thống phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Để phân giải tên miền trên blockchain Handshake bạn cần một Handshake DNS Handshake DNS Handshake DNS có thể dùng để phân giải tên miền trên blockchain Handshake và tên miền truyền thống (ICANN). Hiện tại bạn có thể sử dụng các DNS ở trang https://www.hdns.io/ để thay đổi DNS trên hệ thống của bạn DNS1 DNS2 103.