Thiết lập Samba trên OpenMediaVault

Lưu ý các bước bên dưới được thực hiện ở GUI của OpenMediaVault. Để tránh xung đột không đáng có thì việc truy cập và cấu hình với SSH nên được hạn chế tối đa.

Mount ổ đĩa cho lần đầu tiên

Mount ổ đĩa cho lần đầu tiên

Share ổ đĩa sau khi mount

Share ổ đĩa sau khi mount

Kích hoạt dịch vụ SMB

Kích hoạt dịch vụ SMB

Share sau khi kích hoạt

Share sau khi kích hoạt

Kiểm tra lại permission nếu không truy cập được

Share sau khi kích hoạt

Share sau khi kích hoạt

Thiết lập permission như hướng dẫn của tài liệu chính thức misc_docs:nas_permissions [omv-extras.org]

Permission theo hướng dẫn của tài liệu chính thức

Permission theo hướng dẫn của tài liệu chính thức

Tạo user thuộc group users để truy cập thư mục đã share

Tạo user thuộc group users để truy cập thư mục đã share

Tạo user thứ hai

Tạo user thứ hai