Remote Desktop trên Armbian

Remote desktop là một chương trình hoặc tính năng hệ thống của hệ điều hành cho phép người dùng kết nối đến máy tính ở vị trí khác, nhìn thấy môi trường đồ họa và tương tác với nó như đang ngồi trên máy đó. Một kết nối remote desktop có thể dựa trên bất kì một giao thức nào, có thể bao gồm Remote Desktop Protocol (RDP), virtual network computing (VNC), NX technology and Independent Computing Architecture (ICA). Trong đó, giao thức RDP là một giao thức mặc định trong Windows nên khá phổ biến, cho kết nối ổn định nên thường được sử dụng hơn cả.

Armbian là một hệ điều hành máy tính dựa trên distro Debian và Ubuntu cho các SBC (single board computer) sử dụng chip ARM.

Sau khi login sử dụng remote desktop

Sau khi login sử dụng remote desktop

Cài đặt Armbian

Để có thể kết nối từ máy tính sử dụng Windows sang Armbian sử dụng chương trình remote desktop mặc định trong Windows, bạn cần bản cài đặt Armbian có môi trường đồ họa GUI.

Tải file ảnh ứng với bo mạch tại trang chủ Armbian.

Tùy theo hệ điều hành Windows hay Mac mà bạn sử dụng chương trình tương ứng để flash file ảnh vào thẻ nhớ và khởi động bo mạch. Login lần đầu tiên sử dụng SSH và với thông số Log in as: rootPassword: 1234.

Để sử dụng GUI bạn cần phải tạo thêm user trong lần đầu tiên khởi động bo sử dụng SSH

Tạo user mới sau khi login SSH với tài khoản root

Tạo user mới sau khi login SSH với tài khoản root

Cài đặt xrdp

Để có thể sử dụng remote desktop từ Windows sang bo SBC đã cài đặt Armbian, bạn phải cài gói xrdp để hỗ trợ giao thức remote desktop.

$ sudo apt install xrdp xorgxrdp
$ sudo systemctl enable xrdp
$ sudo reboot

Lưu ý quan trọng ở đây là phải cài đặt gói xorgxrdp, xorgxrdp không được tự động cài đặt trong lúc cài đặt gói xrdp.