firewall

Tường lửa Awall trên Alpine Linux

Tường lửa Awall trên Alpine Linux

Alpine linux không có sẵn tường lửa mặc định lúc cài đặt hệ điều hành. Do đó, để đảm bảo cho việc bảo mật thì việc lựa chọn tường lửa cho Alpine nên được thiết lập ngay sau khi cài đặt thành công hệ điều hành. Bài viết này hướng dẫn cách thiết lập tường lửa trên Alpine linux sử dụng Awall. Cài đặt iptables và awall trên Alpine Awall chỉ là một tiện ích cho iptables, làm cho nó dễ cấu hình và sử dụng hơn.