alpine

Cài đặt Skywire (testnet) sử dụng Docker

Docker là môi trưởng ảo hoá chứa sẵn những thứ cần thiết để triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng, bớt đi những bước cài đặt phần mềm tốn nhiều thời gian. Bài viết này không đề cập đến việc cài đặt và sử dụng docker. Chi tiết về cách cài đặt docker cho từng nền tảng có thể được tham khảo ở trang chủ docker. Skywire là internet thế hệ tiếp theo, nó là một meshnet và được xây dựng dựa trên sự phi tập trung.