Cài đặt mainnet Skywire và sử dụng

Mạng Skywire -internet phi tập trung- đã kích hoạt mainnet vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Tham gia vào mainet hiện nay bạn sẽ nhận được skycoin vào cuối mỗi tháng. Nó như một phần khích lệ để mạng có nhiều nút tham gia hơn, hướng tới một internet phi tập trung tốt hơn, nhanh hơn internet hiện tại. Về cơ bản việc cài đặt Skywire mainnet không quá khó khăn. Các bước tương tự như cài skywire testnet. Chỉ có một lưu ý nhỏ là Skywire mainnet yêu cầu Golang 1.13 trở lên được cài đặt sẵn.

Các bước tóm tắt ở bên dưới. Bài viết sẽ được cập nhật sau. Nếu cần sự hỗ trợ trong việc cài đặt vui lòng join Telegram.

Yêu cầu

  • Nếu lần đầu đọc hướng dẫn ở skywirex mời bạn đọc sơ Qui ước và lưu ý
  • Golang 1.13 hoặc cao hơn được cài đặt sẵn
Các bước cài đặt skywire mainnet

Các bước cài đặt skywire mainnet

Thuật ngữ

Skywire hiện bao gồm hai thành phần chính là Visor và Hypervisor.

  • Visor: tương tự như một nút (node), là thành phần cơ bản tạo nên mạng skywire
  • Hypervisor: trình quản lý visor, thông qua giao diện của trình quản lý ta có thể tương tác với visor

Tải mã nguồn skywire và cài đặt

Skywire mã nguồn mở và hiện đang được lưu trữ ở github. Cài đặt skywire từ mã nguồn nghĩa là bạn tải mã nguồn về, dùng lệnh Linux để build các file thực thi (giống như file exe trên Windows) và tiến hành chạy nó.

Tải mã nguồn build file thực thi và cài đặt bằng các câu lệnh sau:

# Clone.
$ git clone https://github.com/skycoin/skywire.git
$ cd skywire

# Build.
$ make build # installs all dependencies, build binaries and skywire apps

# Install skywire-visor, skywire-cli, hypervisor and app CLI execs.
$ make install

Để tương tác với visor thông qua GUI thì ta cần phải chạy tiến trình hypervisor. Trước tiên ta cần tạo file cấu hình của hypervisor

# Tạo file cấu hình của hypervisor
hypervisor gen-config

Chạy hypervisor chỉ đơn giản bằng một câu gọi lệnh

hypervisor
nohup ./hypervisor > /dev/null 2>&1 & echo $! > hypervisor.pid
ps aux | grep hypervisor
Giao diện hypervisor

Giao diện hypervisor

Lưu ý với file cấu hình vừa tạo ta cần copy public key lưu riêng để thêm vào file cấu hình visor sau này. Mục đích của việc này là cho phép hypervisor truy cập vào visor, lấy thông tin và hiển thị qua màn hình tương tác.

Việc tiếp theo là tạo file cấu hình của visor và thực hiện một chút chỉnh sửa với file cấu hình.

skywire-cli visor gen-config

Chỉnh sửa file cấu hình của visor cho phép hypervior truy cập vào visor

nano skywire-config.json
# Chạy vior
skywire-visor skywire-config.json

Để không hiển thị log ra màn hình và có thể gây đầy phần lưu trữ, sử dụng câu lệnh sau:

nohup ./skywire-visor skywire-config.json > /dev/null 2>&1 & echo $! > visor.pid

Kiểm tra chắc chắn visor đã chạy đúng

ps aux | grep visor
Giao diện hypervisor có một visor

Giao diện hypervisor có một visor

Kiểm tra uptime của visor

https://uptime-tracker.skywire.skycoin.com/uptimes

Từ nút thứ 2 lưu ý chỉnh nội dùng của "stcp" trong "local_address" của thành localhost, kết quả tương tự như sau

  "stcp": {
    "pk_table": null,
    "local_address": "localhost:7777"
  },

Sao lưu key và đăng kí whitelist

Sử dụng tính năng socks

02b65195336e0e09b437138bd35c92752a229e15c6ca08a2f1b8625a05743a9bcc