unicode

Linux căn bản - Bài 6: Chương trình chỉnh sửa text vi

Giới thiệu Trong vim có ba kiểu khác nhau: Insert - cho phép gõ và chỉnh sửa thông thường Visual - được sử dụng cho việc chọn copy/paste … Normal - sử dụng lệnh Để trở lại kiểu Normal, bạn có thể bấm phím ESC. Một khi bạn ở kiểu Normal Nhấn: để bắt đầu câu lệnh (bạn sẽ thấy lệnh bạn gõ xuất hiện ở phía dưới bên trái màn hình).