căn bản

Linux căn bản - Bài 1: Dòng lệnh

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Linux có một giao diện đồ họa người dùng và nó hoạt động khá giống như của giao diện trên các hệ thống khác mà bạn đã quen thuộc với chẳng hạn như Windows và OSX. Hướng dẫn này sẽ không tập trung vào những giao diện đó khi mà tôi nghĩ bạn có thể có thể tự tìm tòi.