Adguard Home

Kết hợp DNS Handshake và Adguard Home

Handshake là một blockchain mã nguồn mở cho phép bạn đăng kí tên miền và xây dựng website với tên miền đó một cách phi tập trung. AdGuard Home là một phần mềm miễn phí, mạnh mẽ cho phép bạn chặn quảng cáo và chương trình theo dõi trên toàn bộ mạng của mình. Phần mềm còn có thêm chức năng tuyệt vời dành cho gia đình, cho phép bạn dễ dàng chặn truy cập vào các trang web mà bạn không muốn.