cấu hình

Hướng dẫn cài đặt Skywire trên Windows

SKYWIRE ĐÃ CHẠY MAINNET KỂ TỪ NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2020 NÊN BÀI VIẾT NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ THAM KHẢO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SKYWIRE MAINNET Chuẩn bị Tải và cài đặt golang ứng với phiên bản Windows (32 hay 64bit) Tải và cài đặt git [ở đây] (https://git-scm.com/downloads) (các tùy chọn để mặc định khi cài git) Cài đặt skywire Sau khi cài đặt git, Go cùng với thiết lập biến môi trường GOPATH, bạn vào thư mục C:\go-work để tiến hành tải mã nguồn skywire trên github về cài đặt.