OpenMediaVault

Thiết lập Samba trên OpenMediaVault

Lưu ý các bước bên dưới được thực hiện ở GUI của OpenMediaVault. Để tránh xung đột không đáng có thì việc truy cập và cấu hình với SSH nên được hạn chế tối đa. Mount ổ đĩa cho lần đầu tiên Share ổ đĩa sau khi mount Kích hoạt dịch vụ SMB Share sau khi kích hoạt Kiểm tra lại permission nếu không truy cập được