computer

Linux căn bản - grep cheat sheet

Đây là cheat sheet về grep trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Cập nhật………..

Linux căn bản

Tôi không phải là chuyên gia unix, cũng không học chuyên ngành CNTT. Tôi tìm đến với Linux bởi vì … lỡ mua một cái VPS linux và phải tự quản lý nó. Trong lúc tự tìm hiểu Linux để quản lý VPS, tôi thấy thật khó tiếp cận nếu mình không hiểu căn bản về Linux. Do đó, tôi quyết định tìm kiếm những bài học Linux căn bản nhất.

Linux căn bản - Bài 11: Ống (piping) và điều hướng

Đây là bài 11 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Nó là cái gì? Mỗi chương trình chúng ta chạy trên dòng lệnh tự động có ba luồng dữ liệu kết nối đến nó. STDIN (0) - Đầu vào chuẩn (dữ liệu đưa vào chương trình) STDOUT (1) - Đầu ra chuẩn (dữ liệu được in ra bởi chương trình, mặc định in ra ở cửa sổ lệnh) STDERR (2) - Lỗi chuẩn (đối với thông báo lỗi, cũng mặc định in ra ở cửa sổ lệnh) Điều hướng đến một file Bình thường, chúng ta sẽ nhận kết quả xuất ra trên màn hình, điều đó là tiện lợi cho hầu hết các trường hợp, nhưng thỉnh thoảng chúng ta muốn lưu nó trong một file để lưu trữ, làm đầu vào cho hệt thống khác hoặc gửi đến một ai đó.

Linux căn bản - Bài 13: Scripting - kịch bản

Đây là bài 13 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Bài viết sẽ còn được cập nhật … Giới thiệu Nó là cái gì? Mọi thứ bạn có thể chạy bằng dòng lệnh bạn cũng có thể đặt nó trong file script và chúng sẽ hoạt động giống như nhau. Ngược lại, mọi thứ bạn có thể để trong script, bạn cũng có thể chạy trên dòng lệnh và chúng được thực thi giống như nhau

Linux căn bản - Bài 2: Định Vị Căn Bản

Đây là bài 02 trong loạt bài “Linux căn bản”. Bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Trong phần này, chúng ta sẽ học về cơ bản của việc di chuyển trong hệ thống. Nhiều tác vụ dựa trên những khả năng có thể, hoặc tham chiếu đến những vị trí chính xác của hệ thống. Do đó, điều này thật sự là những nền tảng để làm việc hiệu quả trong Linux.

Linux căn bản - Bài 3: Tìm hiểu thêm về file

Đây là bài 03 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Mọi thứ đều là file Đằng sau Linux, mọi thứ thực ra đều là file. Một file text là một file, một thư mục là một file, bàn phím là một file (file mà hệ thống chỉ đọc), màn hình là một file (file mà hệ thống chỉ ghi) v.