Linux căn bản - Bài 10: grep và regular expressions biểu thức chính quy

Đây là bài 10 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu.