Linux căn bản

Tôi không phải là chuyên gia unix, cũng không học chuyên ngành CNTT. Tôi tìm đến với Linux bởi vì … lỡ mua một cái VPS linux và phải tự quản lý nó. Trong lúc tự tìm hiểu Linux để quản lý VPS, tôi thấy thật khó tiếp cận nếu mình không hiểu căn bản về Linux. Do đó, tôi quyết định tìm kiếm những bài học Linux căn bản nhất. Trên mạng có nhiều bài viết về Linux nhưng viết một cách rời rạc, có bài khá cơ bản, có bài khá chuyên sâu. Nếu bạn bắt đầu đến với Linux dạng a ma tơ như tôi thì những bài vỡ lòng Linux là hữu ích. Những bài cơ bản này cung cấp cho bạn một nền tảng Linux vững chắc bằng cách sử dụng dòng lệnh.

Hơn nữa nếu dấn thân vào con đường MMO thì sử dụng Linux bằng dòng lệnh là gần như không thể thiếu.

Bạn chỉ cần một chương trình SSH như Putty và một VPS miễn phí để có thể thực hành.

Cập nhật dần dần :)…..

Tổng hợp và lược dịch từ:

https://ryanstutorials.net/linuxtutorial/