Sử dụng Sublime Text với Python

1. Tải xuống và cài đặt

 • Tải xuống Sublime Text: Truy cập trang web chính thức của Sublime Text và tải xuống phiên bản phù hợp cho hệ điều hành của bạn.
 • Cài đặt Python: Truy cập trang web chính thức của Python và tải xuống phiên bản mới nhất. Làm theo hướng dẫn để cài đặt Python trên máy tính của bạn.

2. Cấu hình Sublime Text cho Python

Bước 1: Mở Command Palette
 • Đi đến menu Tools trên thanh công cụ.
 • Chọn Command Palette hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P (Windows/Linux) hoặc Cmd + Shift + P (Mac).
Bước 2: Cài đặt Package Control
 • Trong Command Palette, gõ Install Package Control và chọn tùy chọn này từ danh sách thả xuống.
 • Điều này sẽ cài đặt Package Control trên trình soạn thảo Sublime Text của bạn.
Bước 3: Cài đặt Terminus
 • Sau khi cài đặt Package Control, mở lại Command Palette và bắt đầu gõ Package Control.
 • Chọn Package Control: Install Package từ danh sách thả xuống.
 • Trong danh sách các gói, gõ và chọn Terminus.
 • Sau khi tải xuống và cài đặt Terminus hoàn tất, nó sẽ xuất hiện dưới Preferences > Package Settings > Terminus.
Bước 4: Tạo New Build System với Sublime Text cho Python
 • Trên thanh công cụ của Sublime Text, chọn Tools.
 • Chọn Build System và sau đó chọn New Build System….
 • Một tệp tin mới sẽ mở ra với nội dung mặc định. Thay thế nội dung này bằng đoạn mã sau để cấu hình Build System cho Python:
{
    "target": "terminus_exec",
    "cancel": "terminus_cancel_build",
    "focus": true,
    "timeit": true,

    "cmd": ["python3", "-u", "$file"],
    "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
    "selector": "source.python",
  
    "env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"},
  
    "windows": {
      "cmd": ["python", "-u", "$file"],
    },
  
    "variants":
    [
      {
        "name": "Syntax Check",
        "cmd": ["python3", "-m", "py_compile", "$file"],
  
        "windows": {
          "cmd": ["py", "-m", "py_compile", "$file"],
        }
      }
    ]
}
 • Lưu tệp tin này với tên như Python-Termius.sublime-build.

  • Trên Windows, tệp sẽ được lưu trong thư mục: C:\Users\<Tên Người Dùng>\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\User
  • Trên macOS: ~/Library/Application Support/Sublime Text 3/Packages/User
  • Trên Linux: ~/.config/sublime-text-3/Packages/User
Bước 5: Sử dụng Build System mới
 • Sau khi lưu tệp Build System, quay lại Sublime Text.
 • Đi đến Tools > Build System và chọn Python-Termius (tên bạn đã đặt cho Build System).

3. Chạy mã Python trong Sublime Text

 • Mở tệp tin Python mà bạn muốn chạy.
 • Nhấn Ctrl + B (Windows/Linux) hoặc Cmd + B (Mac) để chạy mã Python bằng Build System mới của bạn.

Bằng cách thực hiện tất cả các bước trên, bạn đã cấu hình trình soạn thảo mã Sublime Text để chạy mã Python. Bây giờ bạn có thể viết và chạy các chương trình Python trực tiếp trong Sublime Text.

https://gist.github.com/magicstone1412/bf6c0da395fdf61c7cc3523930cef3f3