EdgeRouter cheat sheet

EdgeRouter X cheat sheet là những ghi chú nhanh về những lệnh cấu hình thường gặp của EdgeRouter để skywirex dễ dàng tra cứu.

edgerouter-x

edgerouter-x

Cấu hình cho phép bittorent hoạt động

Theo một câu hỏi trên reddit về cấu hình cho phép kết nối bittorrent, một thành viên reddit đã trả lời rằng không cần phải mở port hoặc thêm rule trong tường lửa, Edgerouter sẽ cho phép các kết nối giao thức bittorrent hoạt động khi bạn kích hoạt giao thức UPnP (Universal Plug and Play).

UPnP và bittorent

UPnP và bittorent

UPnP (Universal Plug and Play) là một giao thức mạng giúp các thiết bị với khả năng kết nối mạng trong gia đình có khả năng nhận ra nhau và truy cập một số dịch vụ (services) nhất định của nhau. Giao thức mạng UPnP hoạt động theo cơ chế mạng ngang hàng (peer-to-peer), các thiết bị UPnP đều có quyền gửi và nhận tín hiệu điều khiển ngang nhau.

Edgerouter đã hỗ trợ giao thức UPnP2 kể từ phiên bản EdgeOS v1.5 và nó tốt hơn giao thức UPnP (ví dụ hỗ trợ thêm giao thức NAT-PMP). Do đó kích hoạt UPnP2 trên Edgerouter là giải pháp tốt hơn cho kết nối bittorrent

Để kích hoạt giao thức UPnP2, sử dụng các lệnh sau:

configure
set service upnp2 listen-on switch0
set service upnp2 nat-pmp enable
set service upnp2 wan pppoe0
commit;save;exit

Link tham khảo:

Chặn quảng cáo

Link:

Sách tham khảo Ubiquiti

Link:

Kích hoạt và tắt kích hoạt rule đã có trong tường lửa

Có thẻ xem rule và tên rule trong GUI

Kích hoạt

configure
set firewall name WAN_LOCAL rule 30 disable
commit;save;exit

Tắt kích hoạt

configure
delete firewall name WAN_LOCAL rule 30 disable
commit;save;exit

Link:

Thay đổi MTU và TCP MSS thích hợp cho PPPoE

Link:

Thay đổi WAN DNS

Link: