Chạy ứng dụng trên Linux dễ dàng hơn với Flatpak

Có rất nhiều bản phân phối Linux và việc đóng gói các ứng dụng cho tất cả các bản phân phối Linux là một nhiệm vụ khá tốn thời gian và khó khăn. Mặc dù có rất nhiều trình chuyển đổi gói tồn tại, nhưng chúng đều có các vấn đề về tính tương thích và chức năng hạn chế.

Để khắc phục vấn đề này, một định dạng gói ứng dụng có tên Snap đã được Canonical giới thiệu. Snaps ban đầu được phát triển cho hệ điều hành Ubuntu, nhưng bây giờ nó đã được các bản phân phối Linux lớn áp dụng như Arch, Gentoo, Fedora, openSUSE, v.v. Snap là một gói nhị phân duy nhất được đóng gói với tất cả các thư viện phụ thuộc bắt buộc. Bạn có thể cài đặt nó trên bất kỳ bản phân phối Linux nào có hỗ trợ, bất kể phiên bản. Không cần phải phát triển ứng dụng riêng biệt cho mỗi bản phân phối!

Tương tự như Snap, có một công cụ định dạng gói ứng dụng khác được gọi là Flatpak. Flatpak là một hệ thống để xây dựng, cài đặt và chạy các ứng dụng trên các bản phân phối Linux khác nhau. Bây giờ bạn có thể xây dựng duy nhất một ứng dụng Flatpak và cài đặt nó trên các phiên bản Linux khác nhau. Bạn không phải lo lắng về các thư viện, mọi thứ đều được gói gọn trong chính một ứng dụng duy nhất.

Một tính năng đáng chú ý khác là chúng ta có thể cài đặt cùng lúc nhiều phiên bản của cùng một ứng dụng trong hệ thống Linux. Ví dụ: có thể cài đặt VLC player phiên bản 2.1, 2.2 và 2.3 trên cùng một hệ thống. Nếu bạn là lập trình viên, bạn có thể thử nghiệm các phiên bản ứng dụng khác nhau tại cùng một thời điểm.

Flatpak ban đầu được phát triển bởi Alex Larsson và sau đó được chứng thực bởi Red Hat, Endless Computers và Collabora. Nó hiện được duy trì tích cực bởi một cộng đồng độc lập, bao gồm những người đóng góp, tình nguyện viên và các tổ chức. Flatpak được viết bằng C và được phát hành theo giấy phép LGPL.

Cài đặt Flatpak

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Xác nhận cài đặt thành công

$ flatpak remotes

Tìm kiếm và cài đặt trong Flathub

$ flatpak search <app-name>

Cài đặt

$ sudo flatpak install <remotes> <Application-ID>

Ví dụ: tìm kiếm chương trình Discord

$ flatpak search discord
$ flatpak install flathub com.discordapp.Discord

Liệt kê các chương trình đã cài đặt

$ flatpak list

Gỡ bỏ ứng dụng đã cài đặt

$ sudo flatpak uninstall <Application-ID>

Ngoài ra bạn còn có thể tìm kiếm câu lệnh cài đặt ở trang flathub

https://ostechnix.com/how-to-install-and-use-flatpak-in-linux/