Linux căn bản - Bonus: Scripting - kịch bản

Đây là phần phụ thêm trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu.

Giới thiệu

Cron - lên lịch cho tác vụ

Crontab

Thêm lệnh cho crontab thì chỉnh sửa file sau

/etc/crontab

xargs