collection

Collection Skywire X lưu trữ những hình ảnh, tài liệu về Skywire. Những hình ảnh đẹp về skyminer, ăng ten của cộng đồng skyfleet. SkywireX hi vọng nó sẽ có ích cho những người mới bắt đầu hoặc một khi muốn tìm lại thông tin.

Đã bao giờ bạn thắc mắc hạ tầng skywire được bắt đầu xây dựng như thế nào chưa? Nó được xây dựng từ những bo mạch ARM và ghép lại thành một cụm như các hình ở bên dưới.

View this post on Instagram

#diyskyminer #skyminer #skycoin @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#diyskyminer #skyminer #skycoin @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#diyskyminer #skyminer #skycoin @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on

View this post on Instagram

#skycoin #skyminer #diyskyminer @skycoinproject

A post shared by Skyminers (@diyskyminers) on