skywire

Hướng dẫn cài đặt Skywire trên Debian/Ubuntu

Để cài đặt Skywire, bạn cần phải cài: 1. GOLANG: môi trường GO để chạy Skywire Manager & Node ​ ​ 2. Skywire: phần mềm Skywire do nhóm skycoin phát triển Trước khi cài đặt GOLANG ta tiến hành cập nhật và cài linux dependenci cần thiết apt-get update && apt-get upgrade -y apt-get install -y curl git mercurial make binutils gcc bzr bison libgmp3-dev screen gcc build-essential 1.

Sử dụng socks 5 miễn phí với skywireX

Hiện tại với mạng testnet của skywire các bạn có thể sử dụng tính năng socks để duyệt web ẩn danh, vượt tường lửa, giảm ping khi chơi game v.v… Để sử dụng tính năng socks 5 trên skywire bạn nên sử dụng một phần mềm của bên thứ 3 vì tính tiện lợi khi bật kích hoạt và tắt kích hoạt socks. Hướng dẫn bên dưới sử dụng socks 5 trên trình duyệt Firefox sử dụng add-on FoxyProxy và trên phần mềm Proxifier.