SSH vào máy ảo chạy VirtualBox

Có nhiều lý do để SSH vào máy ảo. Bài viết này hướng dẫn cách SSH vào máy ảo.

Sau khi cài hệ điều hành trên máy ảo, để có thể login bằng SSH thì ssh server phải được cài đặt và chạy sẵn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của ssh server bằng câu lệnh sau:

sudo systemclt status sshd
Thiết lập trong Network`

Thiết lập trong Network`

Mở port cho giao thức SSH`

Mở port cho giao thức SSH`

Lưu ý khi mở port là máy khách phải chạy SSH daemon

Tham khảo:

https://linuxhostsupport.com/blog/how-to-enable-ssh-on-debian-9/